Aplinkosauga

akum

 

 

Akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai

 

 

 

Ne visus buities chemijos produktus iki galo suvartojame. Tenka išmesti pasenusius akumuliatorius. Dažnai ši pavojinga atlieka negalvojant išmetama į bendrą šiukšlių konteinerį, pakelės griovį  taip sukeldama pavoju viskam, kas gyva. Patekusios į aplinką pavojingos atliekos gali garuoti, patekti į gruntinį vandenį ar užsidegti, taip išskirdamos kenksmingas medžiagas. Tai gali sukelti pavojų žmonių sveikatai ar pakenkti ekosistemai.

Dėl to akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai:

Akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, į tam skirtus specialius konteinerius, dėžes ar kitas talpyklas. Pavojingų atliekų šalinimas su buitinėmis atliekomis yra uždraustas ir reglamentuojamas teisės aktų.

Lietuvoje, iš vartotojų akumuliatorių atliekos surenkamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują akumuliatorių. Jie dedami į tam skirtas talpyklas, kurios pažymėtos akumuliatorių surinkimo ženklu.

Informaciją apie akumuliatorių surinkimo taškus galima gauti jų pardavimo vietose, savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, Aplinkos ministerijos tinklapyje ar kituose informaciniuose leidiniuose.

Akumuliatorių atliekų pavojingumas:

Didelę grėsmę aplinkai kelia akumuliatoriuose esantys sunkieji metalai.

Jei akumuliatoriai išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, jie pradeda irti ir skleisti medžiagas, kurios gali pakeisti cheminę dirvožemio sudėtį, nedeginti augalų lapus ar gyvūnų odą. Iš aplinkos sunkieji metalai gali patekti į maistui auginamus augalus, būti išplauti į vandens telkinius ir iš čia patekti į žmonių ar gyvūnų organizmą. Patekę į žmogaus organizmą, sunkieji metalai gali pažeisti DNR ar ląsteles.

Per didelis kiekis švino stabdo vaikų augimą ir intelektualinį vystymąsi. Gali sukelti chronišką neigiamą poveikį kraujotakos nervų sistemai. Kadmis sulėtina baltymų apykaitos procesus organizme, kas sukelia galvos skausmus, svaigulį susierzinimą, nemigą, blogą apetitą, pykinimą bei vėmimą, uoslės jautrumo sutrikimus, nosies kraujagyslių trūkinėjimą, sunkų kvėpavimą, kosulį ar skausmus krutinės srityje. Didelės nikelio koncentracijos sukelią grėsmę sirgti prostatos, plaučių vėžiu, padidėja rizika širdies ligoms.

Perdirbimo svarba

Teisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoją gamtinius išteklius. Atiduotos atliekų tvarkytojams, dalis medžiagų grįžta į rinką ir tarnauja kaip naujas produktas. Kita dalis, kurių neįmanoma perdirbti, šalinamos saugiu būdu.

Renkant senus akumuliatorius ir juos perdirbant, taupomi gamtos resursai bei saugoma aplinka.

 

Akumuliatoriai priimami nemokamai:

UAB "Rajesas"

Radvilų dvaro g. 6, Kaunas ir Padainupio kaimas, alšėnų sen. Kauno raj.

versloinjekcija.lt Programavimas Web Design & Development